دختر زیبا


سلام عزیزم به وبم خوش اومدی خوش بگذره

 

رویای خیس


اگه اومدی و نظر ندادی ومن ندیدم ،

الهی تو بمیری من نمیرم،

سر قبرت بیام پارتی بگیرم،

الهی سرخک و اوریون بگیری،

تب مالت وبلای جون بگیری ...!

الهی از سرت تا پات فلج شه،

کمرت بشکنه، دستت کبود شه،

الهی حسبه و ms بگیری،

سره راه بیمارستان بمیری،

الهی خیر نبینی،

الهی کور بشی چشمت نبینه،

بمیری گم بشی حقت همینه،

الهی آسم تیپ A بگیری،

هنوز که زنده ای پس کی میمیری ؟

الهی زن/ شوهر ایدزی بگیری،

 

بفهمی داری از ایدز میمیری!

 

╬♥═╬ نظر یادتون نره╬♥═╬

 

|

تنهايے ، 

تاواטּ همـﮧ نـﮧ هآيے است کـﮧ نگفتمـ تا בل کسے نشکنـב !
همـﮧ محبتهايے کـﮧ زياבے هـבر בاבم تا בلے رآ بـﮧ בست آورم !
همـﮧ בوستت בارم هاے آبکے کـﮧ جـבے گرفتم ...!!
همـﮧ ساבگے کـﮧ בر اين בنياے هزار چهره خرج کرבم !
تنهايـے ...
تاواטּ همـﮧ خوش بينے هایے است کـﮧ بـﮧ בنيا و آבمهاے اين روزها בاشتم !

|

 

خسته شدم از تکرارِ شنیدن

مواظب خودت باش

تو اگر نگران حال من بودی که نمی رفتی

می ماندی

 

|

هیزم نبودم
ولی
سوختــــــم در زمستان نبودنــــــــــــش . . .!

|

سخته

از دوری عشقت

توی بارون تنهایی قدم بزنی

و اون با کسی دیگه قدم بزنه

از کنارت رد شه

و گریت نگیره

|

دلتنگی یعنی :
روبروی دریا ایستاده باشی و
خاطره ی یک خیابان خفه ات کنه . . .

|

انصاف نیست...

دنیاآنقدرکوچک باشد که آدم های تکراری راروزی هزاربارببینی...

وآنقدربزرگ باشد... 

که نتوانی آن کس راکه دوست داری حتی یک بارببینی...
 

|

 

رَنجِشے نیست...(!)

آدَم هـا هَمیـטּ اَند...(!)

خوبَـنــد وَلے فَراموشکــــآر...،

مے آیَند...(!)

مےمـانَند..(!)

مےرَونـــــ ـ ـ ـــد...(!)

مِثل مُسافراטּ کـاروآטּ سَرآ...،

مِثل اِزدحـام ِ بے اِنتهـای ِ یکـ خیابـآטּ...(!)

کَسے بَرای ِ بودَבטּ یـامَده ، نمے آیَد...(!) 

گالری عکس غزل

|


بــــــــدان "حــــــواي" کسي نـــــمي شــوم که به "هــــواي" ديگري برود،تنهاييم را با کسي قسمت نـــمي کنم که روزي تنهايم بگذارد،روح خـــداست که در مــــــن دميـــده شده و احســـــاس نام گرفته،ارزان نمي فروشمش...
 
 
 
دستــــــهايم بــاليـــن کـــودک فـــردايـــم خـــواهـــد شــــد، بـــي حـــرمتـــش نمي کنم و به هــر کس نمي سپارمش،پـــاييــــــز است،باران بي وقفه اين روزها هواي عاشقي به سرم مي اندازد ،لبـــــريــــزم از مهـــــر اما استــــــــوار ......
 
 
ســـــوداي دلـــم قسمت هر بي ســر و پـــــا نيست، عشق "حـــواي" ايراني با شکــــوه است و بــــــــزرگ .... "آدمي" را براي همراهي برمي گزيند ، شريــف ، لايــق ، فروتـــــن و عــــــــاشــــــــــق

|

کاش میشد هیچکس تنها نبود
کاش میشد دیدنت رویا نبود
گفته بودی باتو میمانم ولی
رفتی و گفتی که اینجا جا نبود
سالیان سال تنها مانده ام
شاید این رفتن سزای من نبود
من دعا کردم برای بازگشت
دستهای تو ولی بالا نبود
باز هم گفتی که فردا میرسی
کاش روز دیدنت فردا نبود

|
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد